Tìm kiếm: 
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp
           
 
        

         

                                              
Ngày đăng: 18-02-2016 - Tác giả:TTNN - Số lần được xem: 4925


Tin khác cùng chuyên mục
 • Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết cúa Sở Nông nghiệp và PTNT
 • Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT
 • Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 04/05/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 • Quyết định số 1386/QĐ-CT ngày 20/05/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc
 • Quyết định số 657/QĐ-CT ngày 07/03/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc
 • Quyết định số 851/QĐ-CT ngày 27/03/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc
 • Quyết định số 1388/QĐ-CT ngày 20/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc
 • Quyết định số 1387/QĐ-CT ngày 20/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc
 •  CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VĨNH PHÚC  

  Giấy phép xuất bản số: 154/GP–TTĐT, cấp ngày 18/10/2012 của Cục quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử

  Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Tiến Phong – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc

  Trụ sở: Đường Nguyễn Viết Xuân, phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

  ĐT: 0211.3862516;      Fax: 0211.3860683,      Email: sonnptnt@vinhphuc.gov.vn