Tìm kiếm: 
Thông báo khí tượng thủy văn ra ngày 01 tháng 05 năm 2017
      A- TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV THÁNG 04 NĂM 2017

I- Khí tượng:

Trong tháng do ảnh hưởng của không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao nên các nơi trong tỉnh đã có mưa, mưa rào rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên trong tháng là 77,5 mm thấp hơn so với TBNN 5,0mm và thấp hơn cùng kỳ năm trước 47,5 mm.

Nhiệt độ trung bình tháng là 24,90C cao hơn so với TBNN 0,50C và thấp hơn cùng kỳ năm trước 0,70C.

Nhiệt độ cao nhất tháng là  34,50C cao hơn cùng kỳ năm trước  1,10C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng là 18,1 0C thấp hơn cùng kỳ năm trước 1,70C.

Độ ẩm trung bình tháng là 82% xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

Lượng bốc hơi là 75mm cao hơn so với TBNN 9mm và cao hơn cùng kỳ năm trước 24mm.

Tổng số giờ nắng trong tháng là 85gi xấp xỉ với TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước 8giờ.

II- Thuỷ văn:           

Trong tháng, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chịu ảnh hưởng chủ yếu điều tiết của các hồ thủy điện. Mực nước trung bình tháng ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm so với cùng kỳ. Trị số đặc trưng mực nước tháng 4/2017 tại việt trì cụ thể là:

       - Hmax:   6,36m (xuất hiện ngày 21)               Thấp hơn TBNN cùng kỳ : 1,59m.

                                                                           Thấp hơn cùng kỳ 2016:    1,76m.

       - Htb:        5,67 m                                          Thấp hơn TBNN cùng kỳ :              1,53m.

                                                                           Thấp hơn cùng kỳ 2016:           1,33m.

       - Hmin:     5,02m (xuất hiện ngày 01 )              Thấp hơn TBNN cùng kỳ :             1,43m.

                                                                           Thấp hơn cùng kỳ 2016 :          1,28m.

III- Ảnh hưởng đến sản xuất nông – lâm nghiệp.

Tháng qua, các nơi trong tỉnh có mưa, mưa rào rải rác, cây trồng phát triển bình thường, sâu bệnh gây hại nhẹ.

B- NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN THÁNG 05/2017

I- Khí tượng:

Trong tháng khả năng xảy ra 1 đến 2 đợt nắng nóng và không khí lạnh tăng cường yếu tập trung vào thời kỳ  giữa và cuối tháng. Với lượng mưa các nơi phổ biến từ 90 - 120mm.

Nhiệt độ trung bình tháng:  26,5 – 27,50C.

Nhiệt độ cao nhất tháng:     34,0 – 36,00C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng:    21,0 – 23,00C.

Độ ẩm trung bình tháng:      80 - 85%. 

Lượng bốc hơi tháng:       75 - 80mm.

Tổng số giờ nắng tháng:   130 - 140giờ.

II- Thủy văn:

Trong tháng, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện. Mực nước trung bình tháng khả năng ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Hmax:       7,50 m

Htb:           6,60 m

Hmin:        5,80 m

Ngày đăng: 005-05-2017 - Tác giả:KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1395


 CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VĨNH PHÚC  

Giấy phép xuất bản số: 154/GP–TTĐT, cấp ngày 18/10/2012 của Cục quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử

Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Tiến Phong – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc

Trụ sở: Đường Nguyễn Viết Xuân, phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

ĐT: 0211.3862516;      Fax: 0211.3860683,      Email: sonnptnt@vinhphuc.gov.vn