Tìm kiếm: 
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-7-2016
    I. TRỒNG TRỌT      

1. Vụ mùa:                                                  

- Diện tích gieo trồng vụ mùa tính đến ngày 20/7/2016 là: 32.608,44 ha, đạt 98,81% so với KH, bằng 99,57% so với cùng kỳ. Trong đó:

* Cây lúa: Diện tích gieo mạ: 780,8 ha, bằng 105,19% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 69,0 ha; Phúc Yên 58,9 ha; Lập Thạch 102,9 ha; Sông Lô 90,0 ha; Tam Dương 90,0 ha; Tam Đảo 70,0 ha; Bình Xuyên 112,0 ha; Yên Lạc 108,0 ha; Vĩnh Tường 80,0 ha);

  - Diện tích đã cấy, gieo thẳng: 27.926,58 ha, đạt 100,2% so với KH của tỉnh, đạt 102,59% so với KH của huyện, bằng 101,12% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 1.293,69 ha; Phúc Yên 2.000,5 ha; Lập Thạch 3.297,99 ha; Sông Lô 2.450,0 ha; Tam Dương 3.280,7 ha (Trại giống Mai Nham-Trung tâm Giống cây trồng 20,7 ha); Tam Đảo 2.460,0 ha; Bình Xuyên 3.420,0 ha (Công ty TNHH MTV NCN Tam Đảo 45,0 ha); Yên Lạc 4.305,0 ha; Vĩnh Tường 5.418,7 ha (Trại giống Vũ Di-Trung tâm Giống cây trồng 18,7 ha);

 * Cây Ngô: Diện tích gieo trồng: 1.389,01 ha, đạt 81,71% so với KH, bằng 99,31% so với cùng kỳ (Lập Thạch 104,52 ha; Sông Lô 250,19 ha; Tam Dương 33,7 ha; Yên Lạc 250,6 ha; Vĩnh Tường 750,0 ha);         

 * Các loại cây chất bột: Diện tích gieo trồng: 138,24 ha đạt 55,3% so với KH, bằng 86,1% so với cùng kỳ. Trong đó:
     - Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng: 138,24 ha, đạt 55,3% so với KH, bằng 93,91% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 4,0 ha; Lập Thạch 72,24 ha; Sông Lô 15,0 ha; Tam Dương 27,0 ha; Tam Đảo 20,0 ha);

* Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng: 1.384,66 ha, đạt 76,93% so với KH, bằng 94,11% so với cùng kỳ. Trong đó:                                                           

 - Rau các loại: Diện tích gieo trồng: 1.384,66 ha, bằng 94,53% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 61,62 ha; Phúc Yên 194,49 ha; Lập Thạch 187,82 ha; Sông Lô 145,0 ha; Tam Dương 279,0 ha; Tam Đảo 12,93 ha; Yên Lạc 163,3 ha; Vĩnh Tường 340,5 ha);

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng: 606,81 ha, đạt 71,39% so với KH, bằng 87,85% so với cùng kỳ. Trong đó:                                               

 - Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng: 173,87 ha, đạt 69,55% so với KH, bằng 72,48% so với cùng kỳ (Lập Thạch 12,3 ha; Sông Lô 59,47 ha; Tam Đảo 15,0 ha; Yên Lạc 67,1 ha; Vĩnh Tường 20,0 ha);

 - Cây lạc: Diện tích gieo trồng: 432,64 ha, đạt 72,11% so với KH, bằng 105,57% so với cùng kỳ (Lập Thạch 156,51 ha; Sông Lô 97,63 ha; Tam Dương 50,0 ha; Tam Đảo 27,0 ha; Yên Lạc 31,5 ha; Vĩnh Tường 70,0 ha);

- Cây vừng: Diện tích gieo trồng: 0,3 ha, bằng 0,73% so với cùng kỳ (Tam Đảo 0,3 ha);

 * Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng: 1.163,14 ha, đạt 219,46% so với KH, bằng 82,36% so với cùng kỳ (Phúc Yên 59,0 ha; Lập Thạch 364,22 ha; Sông Lô 20,0 ha; Tam Đảo 9,72 ha; Yên Lạc 292,7 ha; Vĩnh Tường 417,5 ha);

 * Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 06/7 - 12/7/2016):

Kết quả bẫy đèn (con/đèn/đêm): Trưởng thành sâu đục thân hai chấm 0,2 con (tăng), nơi cao 2 (Yên Lạc); rầy nâu 1,21 con (tăng), nơi cao 10 - 12 (Yên Lạc, Vĩnh Tường); rầy lưng trắng 1,07 con (tăng), nơi cao 7 - 10 (Vĩnh Tường, Yên Lạc); sâu cuốn lá nhỏ 0,2 con (tăng), nơi cao 2 - 3 (Vĩnh Tường, Yên Lạc).

Trên mạ, lúa mùa sớm:                                                                  

Sâu cuốn lá nhỏ (tuổi 4, 5, nhộng) hại diện rộng mức nhẹ - trung bình (TB), mật độ phổ biến 9 con/m², nơi cao 30 - 40 con/m² (Yên Lạc, Tam Dương, Tam Đảo, Bình Xuyên, Lập Thạch), cục bộ trên 50 con/m² (Yên Lạc, Tam Đảo, Lập Thạch); sâu đục thân 2 chấm hại cục bộ, mức nhẹ - TB, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,5 – 0,8%, nơi cao 10 - 11% (Yên Lạc, Lập Thạch); sâu đục thân cú mèo hại cục bộ nhẹ, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,2%, nơi cao 5% (Lập Thạch); Ốc bươu vàng hại diện hẹp mức nhẹ, mật độ phổ biến 0,2 - 0,4 con/m², nơi cao 2 con/m² (Sông Lô); châu chấu hại cục bộ nhẹ, mật độ phổ biến 0,5 - 1 con/m², nơi cao 8 - 10 con/m² (Tam Đảo). Ngoài ra bọ trĩ, sâu keo, rầy hại rải rác, mật độ và tỷ lệ hại không đáng kể.

Cây ngô: Sâu cắn lá hại rải rác, mật độ phổ biến 0,4 con/m², nơi cao 2 con/m². Các sâu bệnh khác hại không đáng kể.

Cây rau:                                                      

Rau họ thập tự: Sâu tơ, sâu xanh, bệnh thối nhũn hại rải rác, mật độ và tỷ lệ hại thấp.

Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 13/7 - 19/7/2016:

Trên lúa mùa sớm:                                                             

Sâu non sâu đục thân 2 chấm lứa 3 tiếp tục gây hại  ở những nơi không phòng trừ tốt, dảnh hại phổ biến trên lúa  0,5 - 1% , nơi cao 10 - 15%; sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 tiếp tục gây hại, mật độ phổ biến 7 - 10 con/m², nơi cao 40 - 50 con/m², trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 ra rộ 17/7 – 30/7, sâu non sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 nở rộ 20/7 - 05/8, gây hại mạnh cho lúa giai đoạn đẻ nhánh rộ - làm đòng.

Cây rau:                                                      

Rau họ hoa thập tự: Bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, bệnh sương mai, bệnh thối nhũn tiếp tục gây hại nhẹ; rệp, bệnh đốm lá gây hại cục bộ trên các loại rau.

Cây màu: Sâu xám, sâu đục thân, sâu cuốn lá, sâu cắn lá... hại rải rác trên cây ngô, lạc, đậu tương.

Đề nghị các biện pháp phòng trừ:                                                              

 - Thăm  đồng thường xuyên, phát hiện sớm các đối tượng sâu, bệnh kịp thời xử lý bằng các biện pháp kỹ thuật hiệu quả.                                                           

 - Chủ động thực hiện các biện pháp thủ công khi chăm sóc lúa như: bắt sâu non, ngắt ổ trứng sâu đục thân, vợt bắt châu chấu và trưởng thành các loại sâu.

 - Thực hiện tốt Kế hoạch diệt chuột tập trung đợt 2 năm 2016 từ 05-20/7 đạt hiệu quả cao.

 - Thực hiện các điều kiện để phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 từ 20-30/7.

 - Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo sâu bệnh; công tác thanh tra, kiểm tra việc buôn bán và sử dụng thuốc BVTV, công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn toàn tỉnh.

II. CHĂN NUÔI-THÚ Y                                                                      

 * Tình hình dịch bệnh:                                                       

 - Số gia súc bị mắc bệnh: 981 con, trong đó:                                                           

 + Trâu, bò: 153 con ( Bệnh tụ huyết trùng 80 con; bệnh tiêu chảy 14 con; bệnh phân trắng bê, nghé 7 con; bệnh KST đường ruột 27 con; bệnh KST đường máu 3 con; bệnh viêm phổi 4 con; chướng bụng, đầy hơi 18 con );                                                           

 + Lợn: 827 con (Bệnh tụ huyết trùng 134 con; hội chứng tiêu chảy 298 con; bệnh phân trắng 178 con; Lepto 4 con; bệnh suyễn 213 con);                                                            

 + Chó, mèo: 1 con (Bệnh kiết lị 1 con);                                                        

 - Số gia cầm bị mắc bệnh: 9.909 con, trong đó:

 + Gà: 9.390 con (Bệnh tụ huyết trùng 960 con; bệnh Niucatxon 348 con; bệnh CRD - hen gà 448 con; bệnh cầu trùng 5.224 con; bệnh Gumboro 1.627 con; bệnh KST máu gà 200 con; bệnh đậu gà 583 con);

 + Vịt: 519 con (Bệnh tụ huyết trùng 19 con; bệnh viêm gan 500 con);

 - Số gia súc chết do mắc bệnh: 40 con, trong đó: 

+ Lợn: 19 con (Bệnh tụ huyết trùng 5 con; hội chứng tiêu chảy 9 con; bệnh suyễn 26 con; bệnh Ecoli sưng phù đầu lợn 12 con);                                        

 - Số gia cầm chết do mắc bệnh: 1.116 con, trong đó:

 + Gà: 1.059 con (Bệnh tụ huyết trùng 206 con; bệnh Niucatxon 158 con; bệnh cầu trùng 267 con; bệnh Gumboro 359 con; bệnh KST máu gà 5 con; bệnh Đậu gà 64 con);

 + Vịt: 57 con (Bệnh tụ huyết trùng 7 con; bệnh viên gan 50 con);

* Kết quả phòng, chống dịch bệnh:                                                            

 - Tiêm phòng bổ sung vác xin cúm gia cầm cho vịt, ngan tháng 6/2016:

 + Kết quả tiêm phòng: 36.500 con

  - Vịt: 36.500 con (Vịt ≤ 35NT 9.000 con; Vịt >35NT 27.500 con);

 - Tiêm phòng bổ sung vác xin cúm gia súc tháng 6/2016:

 + Số trâu, bò được tiêm THT: 60 con;                                                                     

 + Số lợn nái, đực giống được tiêm LMLM: 325 con;

 + Số lợn nái, đực giống được tiêm Dịch tả: 260 con;

 + Số lợn nái, đực giống được tiêm Tai xanh: 350 con;

     + Số gia súc được tiêm Dại chó, mèo: 6.490 con.  

Xem chi tiết...                  
Ngày đăng: 20-07-2016 - Tác giả:PTK - Số lần được xem: 2499


 CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VĨNH PHÚC  

Giấy phép xuất bản số: 154/GP–TTĐT, cấp ngày 18/10/2012 của Cục quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử

Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Tiến Phong – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc

Trụ sở: Đường Nguyễn Viết Xuân, phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

ĐT: 0211.3862516;      Fax: 0211.3860683,      Email: sonnptnt@vinhphuc.gov.vn