Tìm kiếm: 
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 10-7-2016
      I. TRỒNG TRỌT      

1. Vụ mùa:                                                              

 - Diện tích gieo trồng vụ mùa tính đến ngày 10/7/2016 là: 31.614,42 ha, đạt 95,8% so với KH, bằng 97,69% so với cùng kỳ. Trong đó:                                                   

 * Cây lúa: Diện tích gieo mạ: 780,8 ha, bằng 105,19% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 69,0 ha; Phúc Yên 58,9 ha; Lập Thạch 102,9 ha; Sông Lô 90,0 ha; Tam Dương 90,0 ha; Tam Đảo 70,0 ha; Bình Xuyên 112,0 ha; Yên Lạc 108,0 ha; Vĩnh Tường 80,0 ha);      

  - Diện tích đã cấy, gieo thẳng: 27.593,7 ha, đạt 99,01% so với KH của tỉnh, đạt 101,36% so với KH của huyện, bằng 100,14% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 1.289,2 ha; Phúc Yên 1.918,5 ha; Lập Thạch 3.257,0 ha; Sông Lô 2.400,0 ha; Tam Dương 3.200,0 ha; Tam Đảo 2.460,0 ha; Bình Xuyên 3.375,0 ha; Yên Lạc 4.294,0 ha; Vĩnh Tường 5.400,0 ha);                             
* Cây Ngô: Diện tích gieo trồng: 1.296,6 ha, đạt 76,27% so với KH, bằng 94,62% so với cùng kỳ (Lập Thạch 75,0 ha; Sông Lô 198,0 ha; Tam Dương 23,0 ha; Yên Lạc 250,6 ha; Vĩnh Tường 750,0 ha);

* Các loại cây chất bột: Diện tích gieo trồng: 62,0 ha đạt 24,8% so với KH, bằng 42,865 so với cùng kỳ. Trong đó:          
    - Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng: 62,0 ha, đạt 24,8% so với KH, bằng 45,04% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 4,0 ha; Sông Lô 15,0 ha; Tam Dương 27,0 ha; Tam Đảo 16,0 ha);                               

 * Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng: 1.224,91 ha, đạt 68,05% so với KH, bằng 96,47% so với cùng kỳ. Trong đó:                                                                       

 - Rau các loại: Diện tích gieo trồng: 1.224,91 ha, bằng 96,96% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 35,02 ha; Phúc Yên 194,49 ha; Lập Thạch 167,0 ha; Sông Lô 135,0 ha; Tam Dương 220,0 ha; Tam Đảo 9,6 ha; Yên Lạc 163,3 ha; Vĩnh Tường 300,5 ha);

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng: 485,9 ha, đạt 57,16% so với KH, bằng 71,2% so với cùng kỳ. Trong đó:       
    - Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng: 164,4 ha, đạt 65,76% so với KH, bằng 66,59% so với cùng kỳ (Lập Thạch 12,3 ha; Sông Lô 65,0 ha; Yên Lạc 67,1 ha; Vĩnh Tường 20,0 ha);

 - Cây lạc: Diện tích gieo trồng: 321,5 ha, đạt 53,58% so với KH, bằng 81,49% so với cùng kỳ (Lập Thạch 63,0 ha; Sông Lô 90,0 ha; Tam Dương 50,0 ha; Tam Đảo 17,0 ha; Yên Lạc 31,5 ha; Vĩnh Tường 70,0 ha);

 * Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng: 951,31 ha, đạt 179,49% so với KH, bằng 70,99% so với cùng kỳ (Phúc Yên 59,0 ha; Lập Thạch 155,0 ha; Sông Lô 20,0 ha; Tam Đảo 7,11 ha; Yên Lạc 292,7 ha; Vĩnh Tường 417,5 ha);          

 * Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 29/6 - 05/7/2016):

 Kết quả bẫy đèn (con/đèn/đêm): Trưởng thành sâu đục thân hai chấm 0,1 con (giảm), nơi cao 2 (Yên Lạc); sâu đục thân cú mèo 0,1 con (giảm), nơi cao 1 - 2(Yên Lạc, Sông Lô); rầy nâu 0,6 con (giảm), nơi cao 12 (Yên Lạc); rầy lưng trắng 0,4 con (giảm), nơi cao 16 (Yên Lạc); rầy xanh đuôi đen 0,1 con, nơi cao 2 (Yên Lạc); sâu cuốn lá nhỏ 0,1 con (giảm), nơi cao 2 (Yên Lạc).

Trên mạ, lúa mùa sớm:                                                                  

 Sâu cuốn lá nhỏ (tuổi 2, 3, 4) hại cục bộ nhẹ - trung bình (TB) trên lúa, mật độ phổ biến 10 - 11 con/m², nơi cao 40 - 50 con/m² (Yên Lạc, Tam Dương, Tam Đảo, Lập Thạch), cục bộ 80 - 100 con/m² (Tam Dương, Tam Đảo, Lập Thạch) ; sâu đục thân 2 chấm hại trên mạ và lúa mới cấy, mật độ ổ trứng phổ biến 0,05 ổ/m², nơi cao 0,2 – 0,3 ổ/m² (Yên Lạc), tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,3 – 0,5%, nơi cao 6 - 7%; Ốc bươu vàng hại diện hẹp nhẹ - TB, mật độ phổ biến 0,5 - 0,7 con/m², nơi cao 2 - 4 con/m² (Yên Lạc, Bình Xuyên, Sông Lô, Vĩnh Yên), cục bộ 5 - 6 con/m² (Yên Lạc, Vĩnh Yên); châu chấu hại cục bộ, mật độ phổ biến 0,5 - 1 con/m², nơi cao 10 con/m² (Tam Đảo). Ngoài ra bọ trĩ, sâu đục thân cú mèo, rầy hại rải rác, mật độ và tỷ lệ không đáng kể.

Cây rau:                                                                  

 - Rau họ thập tự: Sâu tơ, sâu xanh, bệnh thối nhũn hại rải rác, mật độ và tỷ lệ hại không cao.

Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 06/7 - 12/7/2016:                                                

Trên lúa mùa sớm: Sâu non sâu đục thân 2 chấm lứa 3 tiếp tục gây hại  ở những nơi không phòng trừ tốt, dảnh hại phổ biến trên lúa  0,5 - 1% , nơi cao 7 - 10%; sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục gia tăng gây hại, mật độ phổ biến  10 - 12 con/m², nơi cao 40 - 50 con/m², cục bộ trên 100 con/m²; ốc bươu vàng tiếp tục gia tăng mật độ và gây hại nhẹ - TB - nặng cục bộ trên một số diện tích lúa cấy muộn. Ngoài ra, rầy nâu - rầy lưng trắng, bọ trĩ, châu chấu, sâu keo, chuột tiếp tục phát sinh gây hại cục bộ.           

 Cây rau:                                         

 - Rau họ hoa thập tự: Bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, bệnh sương mai, bệnh thối nhũn tiếp tục gây hại nhẹ; rệp, bệnh đốm lá gây hại cục bộ trên các loại rau      .

 - Cây màu: Sâu xám, sâu đục thân, sâu cuốn lá,... hại rải rác trên cây ngô, lạc, đậu tương.

Đề nghị các biện pháp phòng trừ:                                                              

 - Tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật như SRI; IPM: thăm đồng thường xuyên, phát hiện sớm sâu bệnh xử lý kịp thời bằng các biện pháp kỹ thuật hiệu quả. Tiếp tục phun thuốc đặc hiệu phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ ở những diện tích có mật độ cao.

 - Chủ động thực hiện các biện pháp thủ công khi chăm sóc lúa như: bắt sâu non, ngắt ổ trứng sâu đục thân, bắt ốc, vợt bắt châu chấu và trưởng thành các loại sâu.      

 - Tiếp tục tổ chức diệt chuột tập trung bằng nhiều biện pháp: đào bắt, bẫy, dùng thuốc sinh học Biorat, thuốc ít độc hại: Ranpart 2%, Proma 2%,... Triển khai diệt chuột tập trung đợt 2 (vụ Mùa) theo Kế hoạch số 07/KH-SNN&PTNT ngày 04/3/2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc.

 - Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo sâu bệnh; công tác thanh tra, kiểm tra việc buôn bán và sử dụng thuốc BVTV, công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn toàn tỉnh.

II. CHĂN NUÔI-THÚ Y          

 * Tình hình dịch bệnh:                   

 - Số gia súc bị mắc bệnh: 1.348 con, trong đó:                                            

 + Trâu, bò: 138 con ( Bệnh tụ huyết trùng 91 con; bệnh tiêu chảy 27 con; bệnh phân trắng bê, nghé 4 con; bệnh KST đường ruột 10 con; bệnh viêm phổi 6 con; chướng bụng, đầy hơi 11 con);

+ Lợn: 1.191 con (Bệnh tụ huyết trùng 170 con; bệnh phó thương hàn 28 con; hội chứng tiêu chảy 291 con; bệnh phân trắng 170 con; Sưng phù đầu 149 con; Lepto 3 con; bệnh suyễn 380 con);

 + Chó, mèo: 19 con (Bệnh kiết lị 19 con);

 - Số gia cầm bị mắc bệnh: 13.497 con, trong đó:

 + Gà: 13.485 con (Bệnh tụ huyết trùng 675 con; bệnh Niucatxon 291 con; bệnh CRD - hen gà 2.103 con; bệnh cầu trùng 6.377 con; bệnh Gumboro 2.664 con; bệnh đậu gà 1.375 con);

 + Vịt: 12 con (Bệnh tụ huyết trùng 12 con);   

 - Số gia súc chết do mắc bệnh: 22 con, trong đó:

   + Trâu, bò: 2 con (Bệnh tụ huyết trùng 2 con);

   + Lợn: 19 con (Bệnh tụ huyết trùng 7 con; hội chứng tiêu chảy 1 con; bệnh suyễn 11 con; bệnh Ecoli sưng phù đầu lợn 12 con);

   + Chó, mèo: 1 con (Bệnh kiết lị 1 con);                                          

 - Số gia cầm chết do mắc bệnh: 964 con, trong đó:

 + Gà: 961 con (Bệnh tụ huyết trùng 60 con; bệnh Niucatxon 104 con; bệnh cầu trùng 245 con; bệnh Gumboro 457 con; bệnh Đậu gà 95 con);

 + Vịt: 3 con (Bệnh viên gan 3 con);                          

 * Kết quả phòng, chống dịch bệnh:                                               

 - Tiêm phòng bổ sung vác xin cúm gia cầm cho vịt, ngan tháng 5/2016:

+ Kết quả tiêm phòng: 49.988 con

  - Vịt: 48.952 con (Vịt ≤ 35NT 17.200 con; Vịt >35NT 31.752 con);

  - Ngan: 1.036 con(Ngan ≤ 35NT 600 con; Ngan >35NT 436 con);                              

 - Tiêm phòng bổ sung vác xin cúm gia súc tháng 5/2016:

 + Số trâu, bò được tiêm LMLM: 820 con;                                        

 + Số trâu, bò được tiêm THT: 422 con;                                                        

 + Số lợn nái, đực giống được tiêm LMLM: 1.425 con;                                              

 + Số lợn nái, đực giống được tiêm Dịch tả: 660 con;                                                           

 + Số lợn nái, đực giống được tiêm Tai xanh: 1.210 con;                                                      

     + Số gia súc được tiêm Dại chó, mèo: 730 con. 
Xem chi tiết...                                  
Ngày đăng: 10-07-2016 - Tác giả:PTK - Số lần được xem: 2027


 CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VĨNH PHÚC  

Giấy phép xuất bản số: 154/GP–TTĐT, cấp ngày 18/10/2012 của Cục quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử

Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Tiến Phong – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc

Trụ sở: Đường Nguyễn Viết Xuân, phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

ĐT: 0211.3862516;      Fax: 0211.3860683,      Email: sonnptnt@vinhphuc.gov.vn