Tìm kiếm: 
Huyện Yên Lạc triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông 2017
   Vụ Mùa - vụ Đông 2017 huyện Yên Lạc phấn đấu gieo trồng 8.594 ha cây hàng năm. Đối với vụ Mùa gieo trồng 5.335 ha; trong đó, cây lúa 4.291 ha, năng suất 63 tạ/ha; ngô 508 ha, năng suất 48,5 tạ/ha; Đậu tương: 64,5 ha, năng suất ước đạt: 19 tạ/ha; Cây lạc 56,5 ha, năng suất 23,5 tạ/ha; rau xanh 210 ha, năng suất 270 tạ/ha; cây hàng năm khác 205 ha. Vụ Đông gieo trồng 3.259 ha; trong đó, ngô 1.385 ha, năng suất 51,5 tạ/ha; Rau xanh 684 ha, năng suất 320 tạ/ha; Đậu tương 995 ha, năng suất 20,9 tạ/ha; Cây lạc 15 ha, năng suất 23,5 tạ/ha; cây hàng năm khác 180 ha.  Phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt vụ Mùa, vụ Đông đạt 36.630 tấn.

Để đạt mục tiêu trên, huyện Yên Lạc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong việc chỉ đạo tuyên truyền và vận động nông dân tổ chức sản xuất, khuyến khích nông dân đầu tư, chuyển giao KHKT vào sản xuất đạt hiệu quả. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng đất để tổ chức sản xuất quy mô lớn, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; phát triển sản xuất lúa chất lượng, ngô biến đổi gen, rau quả hàng hóa an toàn theo VietGAP, sản xuất lúa hữu cơ, mở rộng diện tích cấy lúa theo phương pháp mới kết hợp với hiệu ứng hàng biên,... Tập trung chỉ đạo đảm bảo diện tích, thời vụ, năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, hạn chế tình trạng để đất trống nhất là ở vụ Đông.

Đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Từng bước áp dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ sau thu hoạch vào sản xuất gắn liền với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (đặc biệt với sản xuất rau, quả); tăng cường sử dụng giống có năng suất, chất lượng, chống chịu sâu bệnh gắn liền với đầu tư thâm canh tăng năng suất nhằm nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích đất canh tác./.

Ngày đăng: 002-06-2017 - Tác giả:PTK - Số lần được xem: 999


 CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VĨNH PHÚC  

Giấy phép xuất bản số: 154/GP–TTĐT, cấp ngày 18/10/2012 của Cục quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử

Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Tiến Phong – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc

Trụ sở: Đường Nguyễn Viết Xuân, phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

ĐT: 0211.3862516;      Fax: 0211.3860683,      Email: sonnptnt@vinhphuc.gov.vn