Tìm kiếm: 
Tam Dương phấn đấu hết năm 2018 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới
    Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010-2020), đến nay huyện Tam Dương đã có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2017, với mục tiêu phấn đấu 2 xã An Hòa và Hướng Đạo sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí và Đồng Tĩnh (đạt chuẩn năm 2018), để hết năm 2018 toàn huyện có 12/12 xã (100% đạt chuẩn) hoàn thành chương trình xây dựng xã nông thôn mới.

Đây là nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Để đạt mục tiêu đề ra, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và có cơ chế hỗ trợ kịp thời cho các xã sớm hoàn thành các tiêu chí. Đã xuất hiện cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực, tổ chức xây dựng công trình và phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, đồng thời huy động được nhân dân góp công, góp sức, tiền của, hiến đất để xây dựng nông thôn mới và vệ sinh đường làng ngõ xóm. Đây được coi là những chuyển biến tích cực trong nhận thức và cách làm của cán bộ và nhân dân địa phương.

 

Kiên cố hóa kênh mương nội đồng ở xã An Hòa-Tam Dương (Tiêu chí 3)

Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới cần tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Đối với 2 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 cần giữ vững các tiêu chí đã đủ tiêu chuẩn (Xã An Hòa hoàn thiện 8 tiêu chí bao gồm: Giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, thu nhập, y tế, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị xã hội. Xã Hướng Đạo hoàn thiện 9 tiêu chí: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hình thức tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh). Các tiêu chí còn lại, 02 xã tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đủ điều kiện để đạt chuẩn vào cuối năm 2017.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, huyện Tam Dương tập trung thực hiện tuyên truyền sâu rộng chương trình nông thôn mới; tập trung chỉ đạo quyết liệt các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt, đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất; tạo sự chuyển biến về xã hội - cảnh quan môi trường nông thôn; phát triển, nâng cấp hệ thống hạ tầng cơ sở kỹ thuật; huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, tập trung tổ chức chỉ đạo đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Với những giải pháp quyết liệt, thực tế, Tam Dương sẽ sớm cán đích trên con đường xây dựng huyện nông thôn mới.

Ngày đăng: 23-05-2017 - Tác giả:Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 1799


 CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VĨNH PHÚC  

Giấy phép xuất bản số: 154/GP–TTĐT, cấp ngày 18/10/2012 của Cục quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử

Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Tiến Phong – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc

Trụ sở: Đường Nguyễn Viết Xuân, phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

ĐT: 0211.3862516;      Fax: 0211.3860683,      Email: sonnptnt@vinhphuc.gov.vn