Tìm kiếm: 
Công tác xây dựng nông thôn mới ở huyện Tam Đảo
   Phát huy những thành quả và kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Năm 2016, huyện Tam Đảo có 4 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới là: Đại Đình, Yên Dương, Đạo Trù và Tam Quan. Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện Tam Đảo đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của UBND huyện chủ động phối hợp với BCĐ, BQL NTM các xã tập trung tháo gỡ vướng mắc, triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đối với các tiêu chí đã đạt chuẩn theo quy định nhằm tiến tới đề nghị tỉnh tổ chức thẩm định và quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra.

Tính đến nay, xã Yên Dương đạt 17/19 tiêu chí (tiêu chí Chợ Nông thôn không đăng ký xây dựng), xã Đại Đình đạt 15/19 tiêu chí, xã Đạo Trù và xã Tam Quan đạt 12/19 tiêu chí. Nhiệm vụ những tháng cuối năm còn lại của huyện, xã là tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành đối với những tiêu chí chưa đạt theo quy định. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến thôn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên phụ trách địa bàn; giao nhiệm vụ cho các ngành, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các xã tổ chức thực hiện từng tiêu chí theo lĩnh vực chuyên môn. Các tổ chức chính trị xã hội tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới; nội dung tuyên truyền đảm bảo và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để người dân hiểu, đồng tình và tự giác tích cực đóng góp công sức, tiền của tham gia xây dựng nông thôn mới; tích cực đưa tin, bài phản ánh về gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tạo sự lan tỏa trong toàn dân…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng NTM trên địa bàn huyện Tam Đảo vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác chỉ đạo thực hiện  tại một số xã còn chưa quyết liệt… Việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo và chất lượng báo cáo chưa đạt yêu cầu; một bộ phận thành viên tổ công tác giúp việc BCĐ thuộc các phòng chuyên môn chưa chủ động phối hợp với BCĐ NTM các xã nắm bắt tình hình triển khai, tiến độ thực hiện tiêu chí, chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình… Ngoài ra, nguồn kinh phí xây dựng NTM do tỉnh phân bổ năm 2016 bị chậm, nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Để thực hiện tốt công tác xây dựng NTM của huyện thời gian tới đảm bảo thời gian, lộ trình theo kế hoạch đề ra. BCĐ Chương trình xây dựng NTM huyện Tam Đảo có một số kiến nghị đề xuất như sau: Với tỉnh: Sớm có quyết định phân bổ kinh phí còn thiếu theo cơ chế đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2016, đặc biệt là kinh phí hỗ trợ cho giải phóng mặt bằng của trung tâm văn hóa các xã Đạo Trù, Yên Dương và Tam Quan. Với huyện: phòng Tài chính-KH tham mưu UBND huyện sớm phân bổ kinh phí trên cơ sở Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh về việc phân khai chi tiết (đợt 2) và Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh về việc phân khai chi tiết (đợt 3) cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. Các thành viên BCĐ xây dựng NTM, các phòng chuyên môn, tổ công tác giúp việc của huyện được phân công phụ trách xã và phụ trách tiêu chí thường xuyên xuống cơ sở để nắm bắt tình hình, chỉ đạo và hướng dẫn địa phương đẩy nhanh việc thực hiện các tiêu chí chưa đạt, đặc biệt là những tiêu chí liên quan đến thủ tục thu hồi đất, thủ tục đầu tư; hoàn thiện hồ sơ những tiêu chí đã đạt theo thời gian quy định. Với xã: Thực hiện tốt Kế hoạch 19/KH-BCĐ, ngày 18/02/2016 của BCĐ NTM huyện, đảm bảo thời gian đã cam kết hoàn thành những tiêu chí chưa đạt; tập trung chỉ đạo, phân công, phân nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên BCĐ, BQL xã trực tiếp phụ trách thực hiện từng tiêu chí chưa đạt và duy trì nâng cao chất lượng những tiêu chí đã đạt, đồng thời hoàn thiện hồ sơ theo quy định đối với những tiêu chí đã đạt./.

Ngày đăng: 17-10-2016 - Tác giả:Kim Cúc - Số lần được xem: 2569


 CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VĨNH PHÚC  

Giấy phép xuất bản số: 154/GP–TTĐT, cấp ngày 18/10/2012 của Cục quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử

Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Tiến Phong – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc

Trụ sở: Đường Nguyễn Viết Xuân, phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

ĐT: 0211.3862516;      Fax: 0211.3860683,      Email: sonnptnt@vinhphuc.gov.vn