Tìm kiếm: 
CT hành động thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XII
Ngày đăng: 005-06-2017 - Tác giả:VPĐU - Số lần được xem: 1286


Tin khác cùng chuyên mục
 • Quyết định số: 363-QĐ/TU của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ngày 05/12/2016, Ban hành Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy và TTTU khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020
 • Nghị quyết số: 03-NQ/TU của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ngày 05/12/2016, hội nghị lần thứ bảy của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, về PT sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh VP giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030
 • Chương trình số: 103-CTR/ĐU của Đảng ủy sở NN&PTNT ngày 06/12/2016, Chương trình hành động thực hiện NQ 02 - NQ/ĐUK ngày 09/11/2016 của BCH Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh khóa XVI về nâng cao vai trò, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ cơ sở đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị
 • Hướng dẫn số: 102-HD/ĐU của Đảng ủy Sở ngày 06/12/2016, Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, XD quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo
 • Quyết định số 68-QĐ/ĐU của Đảng ủy Sở NN&PTNT ngày 23/9/2016, Tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Sở NN
 • Quyết định số 69-QĐ/ĐU của Đảng ủy Sở NN&PTNT ngày 23/9/2016, Ban hành quy trình giám sát chuyên đề đối với chi bộ và đảng viên
 • Chương trình hành động số 16-CTR/TU ngày 03/6/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
 • Chương trình số 08-CT/TU ngày 24/5/2016, về việc Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2020
 • Chương trình số 40-CTTR/ĐU ngày 25/5/2016, Chương trình hành động thực hiện NQ số 01-NQ/ĐUK ngày 25/4/2016 của BCH Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh khóa XVI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp Đảng ủy, tổ chức Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh đối với các đoàn thể chính trị xã hội
 •  CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VĨNH PHÚC  

  Giấy phép xuất bản số: 154/GP–TTĐT, cấp ngày 18/10/2012 của Cục quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử

  Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Tiến Phong – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc

  Trụ sở: Đường Nguyễn Viết Xuân, phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

  ĐT: 0211.3862516;      Fax: 0211.3860683,      Email: sonnptnt@vinhphuc.gov.vn