Tìm kiếm: 
Chỉ thị số: 9729/CT-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp & PTNT ngày 17/11/2016, Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong NN và XD NTM Chỉ thị số: 9729/CT-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp & PTNT ngày 17/11/2016, Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong NN và XD NTM

Quyết định số 3669QĐ-UBND, ngày 07112016 của UBND tỉnh công nhận xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên Đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 Quyết định số 3669QĐ-UBND, ngày 07112016 của UBND tỉnh công nhận xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên Đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016

Kế hoạch số 7860KH-UBND, ngày 03112016 của UBND tỉnh tổ chức Phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020. Kế hoạch số 7860KH-UBND, ngày 03112016 của UBND tỉnh tổ chức Phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Công văn số 7576UBND-NN4, ngày 26102016 của UBND tỉnh vv thực hiện thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM và phát động Phong trào thi đua ... Công văn số 7576UBND-NN4, ngày 26102016 của UBND tỉnh vv thực hiện thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM và phát động Phong trào thi đua ...

 • Quyết định số 2913QĐ-UBND, ngày 1592016 của UBND tỉnh vv thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc
 • Công văn số 6069UBND-NN3, ngày 0592016 của UBND tỉnh vv thực hiện Chỉ thị số 5719CT-BNN-KTHT về nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM
 • Công văn số 7899UBND-NN4, ngày 03112016 của UBND tỉnh vv thực hiện Quyết định số 1600QĐ-TTg, số 1980QĐ-TTg và thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại HN trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM
 • Thông báo số 322TB-VPCP, ngày 12102016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát động phong trào ...
 • Quyết định số 1980QĐ-TTg ngày 17102016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
 • Quyết định số 1920QĐ-TTg ngày 05102016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp.

 • [Tổng số trang 4]   [1]    


   CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VĨNH PHÚC  

  Giấy phép xuất bản số: 154/GP–TTĐT, cấp ngày 18/10/2012 của Cục quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử

  Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Tiến Phong – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc

  Trụ sở: Đường Nguyễn Viết Xuân, phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

  ĐT: 0211.3862516;      Fax: 0211.3860683,      Email: sonnptnt@vinhphuc.gov.vn